در هنگام بارداری فشارخون متعادل چند است؟ در زنان باردار فشار نرمال برای عدد بزرگتر حدود ۹۰ الی ۱۲۰ میلیمتر جیوه و برای عدد کوچکتر حدود ۶۰ الی ۸۰ میلیمتر جیوه است. فشار خون بالا در بارداری اگر فشار سیستولیک …

بیشتر بخوانید


Call Now Button